Firma HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych Dostawców / Wykonawców do składania ofert w pisemnym zapytaniu ofertowym dotyczącym projektu: „Usprawnienie procesu produkcji wysokopołyskowych mebli i elementów meblowych poprzez wykorzystanie opatentowanego agregatu do wieloprofilowej obróbki obrzeża po oklejeniu oraz maszyny okleinującej z agregatem KFA i zamkniętym systemem PUR”. Dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP.

PLIKI DO POBRANIA

STRONA 1
STRONA 2
STRONA 3
STRONA 4
STRONA 5

Hubertus Design

Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śl.

tel. 32  229 02 59-60

KATALOG