SZKOLENIE

Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej w technologii prowadzenia rozkroju płyt meblowych z użyciem systemu sygnalizacji LED* – stopień podstawowy

Charakterystyka szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w podstawową wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy jako operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Szkolenie w stopniu podstawowym (bez wstępnych wymagań związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym) dedykowane jest osobom planujących przekwalifikować się, zdobyć nowy zawód lub podnieść kwalifikacje na obecnych produkcyjnych stanowiskach pracy.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w pakiet podstawowych umiejętności operatora zautomatyzowanej linii produkcyjnej wspartej przez nowoczesny system sterowania maszyną, stosowany w technologii rozkroju płyt – system LED.

Zakład produkcyjny, Hubertus Design, przystosowany jest do bezpiecznego i sprawnego przeszkolenia nowych i niedoświadczonych pracowników do pełnienia funkcji operatora w/w linii produkcyjnej.

W ramach działań prowadzących do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników firma Hubertus Design w pierwszej kolejności kieruje zaproszenie do udziału w szkoleniu do własnej kadry pracowniczej. Szkolenie dla tej grupy prowadzone jest nieodpłatnie i odbywać może się w godzinach pracy.

1/3 czasu szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne, 2/3 to zajęcia praktyczne na hali produkcyjnej obejmujące ćwiczenia w obsłudze zautomatyzowanej linii produkcyjnej pod okiem kierownika produkcji. Szkolenie kończy się uzyskaniem Certyfikatu poświadczającego zdobycie n/w umiejętności.

 

Szkolenie podstawowe obejmuje 24 godziny zajęć z podziałem na:

Zajęcia teoretyczne obejmują (8 h)
Podczas tej części szkolenia uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu:

  • umiejętności czytania rysunku technicznego,
  • budowy maszyn i ich punktów charakterystycznych,
  • obsługi robotów przemysłowych oraz narzędzi wykorzystywanych w rozkroju płyt,
  • struktury oprogramowania wykorzystującej nowoczesny system sygnalizacji LED.

Zajęcia praktyczne obejmują (16 h):

Podczas zajęć praktycznych omówiona zostanie część BHP oraz podstawowe czynności obsługi linii produkcyjnej i tryby jej pracy. W ramach szklenia uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętności :

  • sprawdzania stanu technicznego linii produkcyjnej, urządzeń pomocniczych, układów sterowania i bezpieczeństwa przed włączeniem linii do pracy,
  • wykonywania prostych czynności regulacyjnych urządzeń mechanicznych, elektrycznych i sterowania wchodzących w skład linii produkcyjnej,
  • kontrolowania jakości wytwarzanych wyrobów i ewidencjonowanie parametrów jakościowych,
  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii,
  • ustawiania parametrów produkcyjnych/procesowych maszyn w zależności od produkowanego asortymentu zgodnie z dokumentacją technologiczną.

*System wspomagania operatora LED – system sterowania maszyną stosowany w technologii rozkroju płyt. Pierwszy na świecie system asystenta produkcji z budową modułową, dzięki czemu zapewnia bezpieczną produkcję, płynną zmianę operatora niezakłócającą procesu produkcji. System wspomagania operatora LED sprawia, że przycinanie przebiega szybko, łatwo i intuicyjnie. 

 

Informacje

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 22, fabryka mebli Hubertus Design

Oferta dla pracowników firm zewnętrznych: 2400,00 zł

Oferta dla uczniów (pełnoletnich) techników i studentów kierunków technicznych: 1200,00 zł

Oferta zawiera: materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Termin: I kwartał 2023 r.

Godziny: 7:00-15:15 (w tym 15 minutowa przerwa)

 

Zapisy

Zapisy odbywają się poprzez e-formularz (kliknij)

Wszelkie informacje dostępne są:

https://hubertus-design.pl/szkolenie-operator-UE

nr tel. 32 229 02 59 wew. 105

e-mail: biuro@hubertus-meble.pl (tytuł maila: SZKOLENIE/OPERATOR/UE)