ZAPYTANIE OFERTOWE

 Hubertus Design Sp. z o.o. ul. Srokowiecka 22, 41-100 Siemianowice Śląskie

Tel: +48 32/ 229 02 59      e-mail: biuro@hubertusmeble.pl      www.hubertus-design.pl

zaprasza zainteresowanych Dostawców

do składania ofert w pisemnym zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu linii technologicznej do bezpośredniego nadruku komponentów meblowych w ramach realizacji projektu: „Innowacja w przemyśle meblowym dzięki wdrożeniu linii technologicznej do nakładania druku na komponentach meblowych”

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa  3. Konkurencyjność MŚP  Działanie:  3.2. Innowacje w  MŚP

PLIKI DO POBRANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

OŚWIADCZENIE

Hubertus Design

Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śl.

tel. 32  229 02 59-60

KATALOG