Firma HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych Dostawców / Wykonawców do składania ofert w pisemnym zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu linii technologicznej do lakierowania płyt w technologii Fusion Coating w ramach realizacji projektu: „Wdrożenie technologii Fusion Coating” Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Hubertus Design

Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śl.

tel. 32  229 02 59-60

KATALOG