Firma HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych Dostawców / Wykonawców do składania ofert w pisemnym zapytaniu ofertowym dotyczącym projektu: „Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania produkcją i informacją w zakładzie produkcyjnym.” Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Hubertus Design

Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śl.

tel. 32  229 02 59-60

KATALOG