Zakończenie projektu: “Zakup innowacyjnego systemu modułowego oklejania płyt szansą dalszego rozwoju spółki HUBERTUS DESIGN sp. z o.o. na rynku europejskim” nr UDA-RPSL.01.02.04-00-017 / 15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Hubertus Design

Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śl.

tel. 32  229 02 59-60

KATALOG